مراحل دریافت کد رسمی نمایندگی

1- تکمیل فرم ثبت نام در سایت

2- بررسی فرم اطلاعات متقاضیان توسط واحد مربوطه

3- تماس یا ارسال پیامک به متقاضیانی که فرم اطلاعات و روزمه آنها به تایید بیمه پاسارگاد رسیده است.

4- حضور متقاضیان در جلسه مصاحبه و توجیهی

5- گذراندن دوره تخصصی بیمه و مبانی فروش و بازاریابی توسط تیم حرفه ای آموزش بیمه پاسارگاد

6- برگزاری آزمون علمی و عملی (آنچه که متقاضی در دوره تخصصی آموخته است.)

7- دریافت کد رسمی نمایندگی بیمه های زندگی پاسارگاد و شروع فعالیت